Generosity

Don t try to give what you haven´t got 😛

Becoming

We are so busy with our own becoming so we hardly look around. How can you know yourself, – learn something, define yourself – unless you learn how to look at other people gratuitously, innocently ?
If others are seen just as instruments of your well-being, in your turn you´ll be just a tool for others to take advantage of you.

The real you

Infinite energy, joy and enthusiasm. Creation is indestructible, eternal, ever – growing (so are you, but don´t tell anyone) 🙂

Kultur

Kultur?
Ett ansiktslöst alstrande av bekväma åsikter

Försörja sig

Jag har tänkt på ordet “försörja” sig :

Detta är inget annat än att sörja för nåt eller hur ? att “känna sorg” betyder därför att jobba…(fråga de flesta männsikor vilket förhållande de har med sina jobb och du får höra)…Man “jobbar”, alltså man gör nåt man känner sorg för – hur galet är inte detta? Därför från och med nu, ska jag aldrig “försörja “mig längre, utan i allra högsta grad ” FÖRGLÄDJA “mig 🙂

Masculine cowardice

How stupid aren´t most men? They renonuce their power and freedom, giving it away to their women, and women overwhelmingly take control of men´s cowardice and transform them into some kind of furniture 😛 🙂 Wonderful, isn´t it ??

Real men are looked for

Who is there to teach boys how to be a man? Cause there are no real men left.  Thus, feminism is a cry for the real man – no woman would ever admit that though. The tricky thing is that, on one hand, women are yearning for passion and romance, and at the same time don´t allow that to happen, cause they feel insecure (in absence of a real man) .
That´s why we have all kinds of soap-operas, bull-shit films and pornography, as compensations for things we no longer live in our day-to-day life.

Brev till en vän

En vän har skickat mig ett meddelande där han kommenterar detta mitt inlägg :

“Människor känner igen och uppmuntrar bara samma betingelser. En slav känner igen bara slaveri, eller hur?
Hur ska vi då tala om frihet? Friheten har inget objekt, den är ingen summa, ingen positiv eller negativ repetition, mantra, inget att äga. Frihet “genom” nåt är en till boja. Frihet genom nåt skapar en till betingelse, ett till hinder”

Hans kommentar lät såhär :
För varje hinder/problem du visar upp, kan du väl visa upp minst en möjlighet/ljuspunkt. För varje gång du kallar oss slav kan du väl kalla oss herrar över våra liv. Det blir ett för kompakt mörker annars. Spä ut det med lite ljus. Som den gången du beskrev kvinnan med de dansande händerna. Det gillade jag! Folk flyr annars.

Mitt svar till honom:

Detta är synbarligen intressant. Många gånger, kan jag inte bedöma huruvida det jag skriver har eller ej nån sanningshalt, ty det är nån del i mig som kommer till tals, som jag så att säga inte kontrollerar.
Men att du skriver dessa rader, och i synnerhet tonen bakom dina ord visar att jag har tryckt på ömma punkter, och att jag har fångat nåt av värde i min observation.
Låt mig klargöra att jag inte gör nån åtskillnad mellan mig och andra människor. Det jag skriver angår huvudsakligen mig i förhållande till min tid och det som händer. Jag upprepar, när jag skriver om “andra”, skriver jag om mig själv .

Mitt inlägg handlar varken om “mörker” eller “ljus”. I den mån något kan vara neutralt, så är detta ett slags neutralt “sakernas tillstånd”.
Att du tillskriver denna text “en kompakt mörker” har mera med din upfattning om dig själv att skaffa, än med mitt syfte .
Återigen, jag tycks ha berört en viktig problematik hos dig, som uppenbarligen kräver en annan uppmärksamhet .

LOSNINGEN FINNS IMPLICIT I SJÄLVA PROBLEMATIKEN !

Med andra ord, om vi flyr denna problematik (vilket inte är att fördöma, ty det är nåt som kräver en oherhörd styrka, beredvillighet och tålamod som vår tidsanda inte tillåter) förblir vi slavar under våra egna föreställningar och under väldiga kollektiva komplex, eller så har vi modet att undersöka vad ALLT DETTTA handlar om i grunden, och bli herrar över våra liv.
Jag avrundar och kommenterar dina ord ” folk flyr annars” – det är inte mig du flyr, utan BARA DIG SJÄLV !

Confucius

„Esenţialul este să numeşti corect lucrurile.Dacă cuvintele nu se mai potrivesc, treburile statului merg prost. Dacă treburile statului merg prost,nici riturile şi muzica nu mai pot înflori.Dacă riturile şi muzica nu mai pot înflori, judecăţile şi pedepsele încetează să mai fie drepte. Dacă judecăţile şi pedepsele încetează să mai fie drepte, poporul nu mai ştie cum trebuie să se poarte“. Confucius

 

Betingelser

Människor känner igen och uppmuntrar bara samma betingelser. En slav känner igen bara slaveri, eller hur?
Hur ska vi då tala om frihet? Friheten har inget objekt, den är ingen summa, ingen positiv eller negativ repetition, mantra , inget att äga . Frihet “genom” nåt är en till boja. Frihet genom nåt skapar en till betingelse, ett till hinder.