Illusion

Att bli kvitt Illusionen är ofantligt svårt för människan, nej, det är ju ohyggligt mer än så, nämligen att inse på alla nivåer att ALLT HANDLAR OM DISKONTINUITET.  Att upphöra med alla projektioner, att kunna varsebli den rena “sanningen”, är återigen mer en negation än strävan att förstå. Att negera är modet att förlora allt man tror sig äga, i synnerhet den svårt förvärvda egna identiteten med allt vad den innebär. Bara när man vågar förlora sig, har man chansen att ” hitta” sig själv bortom alla föreställningar.

About julienmatei
I feel an inner urge to express what I see, to communicate and share with others all these impressions. Often the things I see are there, not yet manifest, but waiting... to be observed, talked about, and embraced. These new insights need another approach, a more vivid curiosity... Due to fear and prejudice we prefer to see only "the official" truth - but THE OFFICIAL TRUTH IS DEAD - being dead, it has nothing to give... We can continue pretending Death is fascinating or... we can take the trouble to LIVE... THE NEW has no definition yet... Again, IT requires another "perception", the courage to apprehend everything differently, from a totally new angle, with new confidence and inquisitive touch. This blog is not about interesting concepts, it is about participation... finding new solutions, inspiration, togetherness.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: