Brev till en vän

En vän har skickat mig ett meddelande där han kommenterar detta mitt inlägg :

“Människor känner igen och uppmuntrar bara samma betingelser. En slav känner igen bara slaveri, eller hur?
Hur ska vi då tala om frihet? Friheten har inget objekt, den är ingen summa, ingen positiv eller negativ repetition, mantra, inget att äga. Frihet “genom” nåt är en till boja. Frihet genom nåt skapar en till betingelse, ett till hinder”

Hans kommentar lät såhär :
För varje hinder/problem du visar upp, kan du väl visa upp minst en möjlighet/ljuspunkt. För varje gång du kallar oss slav kan du väl kalla oss herrar över våra liv. Det blir ett för kompakt mörker annars. Spä ut det med lite ljus. Som den gången du beskrev kvinnan med de dansande händerna. Det gillade jag! Folk flyr annars.

Mitt svar till honom:

Detta är synbarligen intressant. Många gånger, kan jag inte bedöma huruvida det jag skriver har eller ej nån sanningshalt, ty det är nån del i mig som kommer till tals, som jag så att säga inte kontrollerar.
Men att du skriver dessa rader, och i synnerhet tonen bakom dina ord visar att jag har tryckt på ömma punkter, och att jag har fångat nåt av värde i min observation.
Låt mig klargöra att jag inte gör nån åtskillnad mellan mig och andra människor. Det jag skriver angår huvudsakligen mig i förhållande till min tid och det som händer. Jag upprepar, när jag skriver om “andra”, skriver jag om mig själv .

Mitt inlägg handlar varken om “mörker” eller “ljus”. I den mån något kan vara neutralt, så är detta ett slags neutralt “sakernas tillstånd”.
Att du tillskriver denna text “en kompakt mörker” har mera med din upfattning om dig själv att skaffa, än med mitt syfte .
Återigen, jag tycks ha berört en viktig problematik hos dig, som uppenbarligen kräver en annan uppmärksamhet .

LOSNINGEN FINNS IMPLICIT I SJÄLVA PROBLEMATIKEN !

Med andra ord, om vi flyr denna problematik (vilket inte är att fördöma, ty det är nåt som kräver en oherhörd styrka, beredvillighet och tålamod som vår tidsanda inte tillåter) förblir vi slavar under våra egna föreställningar och under väldiga kollektiva komplex, eller så har vi modet att undersöka vad ALLT DETTTA handlar om i grunden, och bli herrar över våra liv.
Jag avrundar och kommenterar dina ord ” folk flyr annars” – det är inte mig du flyr, utan BARA DIG SJÄLV !

Confucius

„Esenţialul este să numeşti corect lucrurile.Dacă cuvintele nu se mai potrivesc, treburile statului merg prost. Dacă treburile statului merg prost,nici riturile şi muzica nu mai pot înflori.Dacă riturile şi muzica nu mai pot înflori, judecăţile şi pedepsele încetează să mai fie drepte. Dacă judecăţile şi pedepsele încetează să mai fie drepte, poporul nu mai ştie cum trebuie să se poarte“. Confucius

 

Betingelser

Människor känner igen och uppmuntrar bara samma betingelser. En slav känner igen bara slaveri, eller hur?
Hur ska vi då tala om frihet? Friheten har inget objekt, den är ingen summa, ingen positiv eller negativ repetition, mantra , inget att äga . Frihet “genom” nåt är en till boja. Frihet genom nåt skapar en till betingelse, ett till hinder.

Another story

Blinded as we are by clinging to the false idea of fragmentation, due to sloth and greed, we are not able to see beyond our state of isolation and grasp the whole picture of this self-evident truth : Nothing exists per se. NO EVENT IS A DISCONNECTED EPISODE. EVERYTHING IS INTERTWINED.
Everything always happens within a context and all things arise from a story. The Story requires a totally different approach and attention than our, so limited logic, can convey.

Illusion

Att bli kvitt Illusionen är ofantligt svårt för människan, nej, det är ju ohyggligt mer än så, nämligen att inse på alla nivåer att ALLT HANDLAR OM DISKONTINUITET.  Att upphöra med alla projektioner, att kunna varsebli den rena “sanningen”, är återigen mer en negation än strävan att förstå. Att negera är modet att förlora allt man tror sig äga, i synnerhet den svårt förvärvda egna identiteten med allt vad den innebär. Bara när man vågar förlora sig, har man chansen att ” hitta” sig själv bortom alla föreställningar.

Amiaza

Floarea umbrei tacea
Vara,
palise de mult…

Albatrosul zbura
In apusul ochilor tai


Letter to Melanie

Even someone being 15-year-old is already “too old” in this infantile world of ours. It´s a fact, most of the people stop growing mentally and stagnate intellectually when they are about 12-13. Growing up and maturing is somehow against the laws and expectations of society …so most of them already die when 17, but buried when they are 80…it´s tragic or incredibly comic.

So, yes, unfortunately those “special” encounters with those persons – “you can see in their eyes that they have an idea about life and also that they kind of know who you are and that they understand you somehow” – are  rather seldom.

As you know, most people want it “the easy way” – whatever transcends this easy – way attitude, scares them. Alas, how many times haven´t I heard “oh, why are you so difficult and hard to please?”
I´ll tell you what : I saw a picture of myself in Romania when I was  2, and already then I was “too old” =)) God in heaven , I had the glance of a visionary, very grave, as if  I already knew everything.

You say : “at the moment I´m really searching for myself, inventing myself again and I´m on a good way”
But think it over – do you think Self can be searched for?
Who is looking for what here?…

You are already the person you are looking for – but you don´t seem to know that yet 🙂
When we search for and try reinventing ourselves is not Self we are looking for, but the illusion of a Self, the ego 🙂

Searching presupposes the idea of acquisition – the effort to acquire, generates struggle and isolation, but you see…
You are not a sum of qualities, something to hope for, as they wrongly tought you 🙂

YOU ARE A WONDER BEYOND DESCRIPTION 🙂