The secret place

All these fleeing moments…
All these joys and all these sorrows.

These departures and
these never-coming-backs.
And yet…

We never departed.
We are THE SECRET PLACE…
The ever-growing breath
of no becoming …

What does affect us ?

Why is that we have read meters of books and almost none of them has had any real effect on us…? I think of T.S Elliot : “the wisdom we have lost in knowledge…”

Rest

Rest is something to bear wherever we go whatever we do. In the midst of all activity reflection can be present, moment by moment. Flow….:)

Simplicity

At the end of the day, you come to a point when you understand that really, we possess nothing. That everything is given us for a longer or shorter while.
Realising this, makes us “keep” the things that really mean  something, and give away the superfluous ones. In this insight there is a lot of joy: to create a new inner space!

Freedom abides in simplicity 🙂

Dialog

Frågan är inte vad ” de flesta ” tänker, utan vad jag, du, nästa människa tänker…När tillräckligt många individer vågar uttrycka en stark längtan efter dialog, kommer saker att förändras naturligt.

Vi har betingats av rätt många felaktiga föreställningar. Föreställningar som bottnar i ofrihet och rädsla.

Det är dags att lämna dessa inskränkta idéer och i stället för att “bita ihop och stå ut” kan man ta risken att inte acceptera detta, och skapa något annat: nämligen ÖPPEN DIALOG. Detta är av största vikt.

Visst, utifrån den krassa verkligheten, är detta så länge aningen utopiskt. Man vad är livet värt utan drömmen att nå ut?