Skuggans betydelse

Livslögnen är så djupt inrotad i oss genom modersmjölken så till och med när vi tror oss vara ärliga, ljuger vi. Sanningen ger sig tillkänna i form av  inre störningar, i kaotiska yttringar, som vi skyndar oss avfärda och få det fort undanstökat, utan att riktigt våga skåda däri.

Livets egentliga dynamik utspelar sig oftast i kontrasternas mitt, i ytterligheternas accepterande. Därför,  jämvikt och lugn som inte tar hänsyn till och inbegriper “det mörka”, är bedrägligt och insidiöst.
Vi reducerar och förminskar oss själva så länge vi håller Skuggan på avstånd och inte vågar lära känna och integrera den.

Advertisements

About julienmatei
I feel an inner urge to express what I see, to communicate and share with others all these impressions. Often the things I see are there, not yet manifest, but waiting... to be observed, talked about, and embraced. These new insights need another approach, a more vivid curiosity... Due to fear and prejudice we prefer to see only "the official" truth - but THE OFFICIAL TRUTH IS DEAD - being dead, it has nothing to give... We can continue pretending Death is fascinating or... we can take the trouble to LIVE... THE NEW has no definition yet... Again, IT requires another "perception", the courage to apprehend everything differently, from a totally new angle, with new confidence and inquisitive touch. This blog is not about interesting concepts, it is about participation... finding new solutions, inspiration, togetherness.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: