Måste man konkurrera?

Jag återger här ett svar till en vän angående hans påstående att “man måste kämpa och konkurrera med andra, för att försörja sig.”

När man vågar utforska djupt i sig själv, och förhoppningsvis hitta den egna kraften, kan man omöjligen jämföra sig eller konkurrera med andra . I vidare mening “andra ” är bara speglade delar av en själv.

På en metanivå är kraften enhetlig. Vi kommer alla ur denna “osynliga enhetlighet”, och från det perpektivet, finns inte “den andre”, för den andre är din spegel… Om du tänker efter, en ros konkurrerar inte med en solblomma, de hämtar sin näring ur samma jord.
Det är klart, vi är inte blommor …men ändå 🙂

Jag tror att själva grundvallarna för vår civilisation håller på förändras – egentligen är det mogen tid att detta sker; och det kommer att göra, om tillräckligt många vågar forska i sitt inre och våga komma fram till andra slags svar. Just nu verkar det kanske smått utopiskt.
Men för släktets fortbestånd, måste detta ske, annars finns det snart inget att konkurrera för…

Bara i oförmedlad kontakt med sin inneboende kraft,  kan man hitta det  flöde som är källan till allt skapat. I kontakt med Livet skapas sant Värde.

OM MAN SKAPAR VÄRDE, kan jag knappast tänka mig att man inte hitta “försörjning”. Återigen, det är värdet som skapar flöde och följdriktigt, pengar.

Det som står i bibeln om liljorna stämmer. De växer, omhändertagna av Livet. Om vi var omslutna i vår egentliga kraft, skulle man inte komma på idén om “att tjäna sitt uppehälle”. Om vi verkligen förstod detta, ATT LEVA SKULLE INTE INNEBÄRA NÅGON ANSTRÄNGNING ELLER KAMP.

Eftersom vi inte vet VEM VI ÄR och känner därför inte till vårt egentliga värde, så  tror vi att vi måste kämpa och konkurrera för Livet. Men Livet är givet, och kan därför inte “tjänas”.

Dessa “tankegångar” är i mig så nya så jag kan inte med säkerhet hävda att det är så…

Men…jag har vissa aningar 🙂

About julienmatei
I feel an inner urge to express what I see, to communicate and share with others all these impressions. Often the things I see are there, not yet manifest, but waiting... to be observed, talked about, and embraced. These new insights need another approach, a more vivid curiosity... Due to fear and prejudice we prefer to see only "the official" truth - but THE OFFICIAL TRUTH IS DEAD - being dead, it has nothing to give... We can continue pretending Death is fascinating or... we can take the trouble to LIVE... THE NEW has no definition yet... Again, IT requires another "perception", the courage to apprehend everything differently, from a totally new angle, with new confidence and inquisitive touch. This blog is not about interesting concepts, it is about participation... finding new solutions, inspiration, togetherness.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: