Vi…är var och en

Där var vi. Vi fyra, allesammans.

Vi släppte in varandra i varandras stund, i varandras längtan. Utan rädsla, utan eftertanke.
Vi var tysta, eller talade…Vilken djup förundran. Vi lät förtroendets vilande pust omfamna oss.

Vem var vem? Vem blev vem?

Detta var närhet, men samtidigt en salig främlingskap. Vi var nära, men långt ifrån varandra, både här och ingenstans.

Vad jag har drömt om detta, att känna denna sällsamma vila inte bara i mig själv, men tillsammans med andra. Nu skedde det.
Denna så levande och tillåtande tystnad, denna så välgörande närvaro i vilken vi alla blev en enda kropp.

Ja, vi blev ännu mer oss själva, omhändertagna både av denna gåtfulla närhet, och detta sällsporda främlingsskap. Det hemliga ansiktet bespeglade oss.

Vi var vi – och var och en.

Var och en blev Vi…

About julienmatei
I feel an inner urge to express what I see, to communicate and share with others all these impressions. Often the things I see are there, not yet manifest, but waiting... to be observed, talked about, and embraced. These new insights need another approach, a more vivid curiosity... Due to fear and prejudice we prefer to see only "the official" truth - but THE OFFICIAL TRUTH IS DEAD - being dead, it has nothing to give... We can continue pretending Death is fascinating or... we can take the trouble to LIVE... THE NEW has no definition yet... Again, IT requires another "perception", the courage to apprehend everything differently, from a totally new angle, with new confidence and inquisitive touch. This blog is not about interesting concepts, it is about participation... finding new solutions, inspiration, togetherness.

One Response to Vi…är var och en

  1. julienmatei says:

    Reblogged this on Mirrors of Encounters and commented:

    To my Swedish readers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: