Till min vän Boddhi

Vilken sann tillfredsställelse att se att våra samtliga ord är allt annat än abstrakt nonsens utan VERKLIGT åtgärdande…

I tvär kontrast till allt gängse snusförnuft, blir våra ingående konversationer ytterst livsgynnande och konkret välgörande. Ens sinnen och varseblivning läker. Ens egentliga självkänsla och sunda självförtroende kommer tillbaka på plats. För att inte längre lämna en.

Att se sig själv växa, att allt får en klarare o klarare kropp och riktning…- denna lekfulla men behjärtansvärda flow…Lätthet dubblad av ögonblicklig insikt.

I livet liksom i musiken:

Stabilitet både i form och innehåll…

About julienmatei
I feel an inner urge to express what I see, to communicate and share with others all these impressions. Often the things I see are there, not yet manifest, but waiting... to be observed, talked about, and embraced. These new insights need another approach, a more vivid curiosity... Due to fear and prejudice we prefer to see only "the official" truth - but THE OFFICIAL TRUTH IS DEAD - being dead, it has nothing to give... We can continue pretending Death is fascinating or... we can take the trouble to LIVE... THE NEW has no definition yet... Again, IT requires another "perception", the courage to apprehend everything differently, from a totally new angle, with new confidence and inquisitive touch. This blog is not about interesting concepts, it is about participation... finding new solutions, inspiration, togetherness.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: