Till min vän Boddhi

Vilken sann tillfredsställelse att se att våra samtliga ord är allt annat än abstrakt nonsens utan VERKLIGT åtgärdande…

I tvär kontrast till allt gängse snusförnuft, blir våra ingående konversationer ytterst livsgynnande och konkret välgörande. Ens sinnen och varseblivning läker. Ens egentliga självkänsla och sunda självförtroende kommer tillbaka på plats. För att inte längre lämna en.

Att se sig själv växa, att allt får en klarare o klarare kropp och riktning…- denna lekfulla men behjärtansvärda flow…Lätthet dubblad av ögonblicklig insikt.

I livet liksom i musiken:

Stabilitet både i form och innehåll…