Doft och resonans

Hans ord kändes som nycklar till länge oöppnade hemliga kammare…