Illusion

Att bli kvitt Illusionen är ofantligt svårt för människan, nej, det är ju ohyggligt mer än så, nämligen att inse på alla nivåer att ALLT HANDLAR OM DISKONTINUITET.  Att upphöra med alla projektioner, att kunna varsebli den rena “sanningen”, är återigen mer en negation än strävan att förstå. Att negera är modet att förlora allt man tror sig äga, i synnerhet den svårt förvärvda egna identiteten med allt vad den innebär. Bara när man vågar förlora sig, har man chansen att ” hitta” sig själv bortom alla föreställningar.