Opåtagligt

Man kan inte alltid ta på en känsla, och trots att känsloinnehållet bestämmer de livssituationer man hamnar i, har man oftast inget redskap att förstå känslans innersta mekanismer, komma åt den.

Depressionen kan ha sin upprinnelse långt tillbaka i tiden, men den ger sig alltid tillkänna NU. Det gäller således att bemöta detta “ansiktslösa” nu utan omsvep, tanke, eller vilja att förstå. Genom att försöka “lösa” sorgen, avfärdar man vad som är – sig själv med andra ord – och därigenom håller man ens egentliga liv på avstånd.